گزارش نشست علمی – تخصصی زنجیره تغذیه از آبزیان تا انسان

به پیشنهاد و مجری¬گری آقای دکتر افشین عادلی عضو کمیته فراوری و بازاریابی آبزیان انجمن صنایع غذایی ایران و با مشارکت معاونت پژوهشی و انجمن علمی شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، نشست علمی - تخصصی با غنوان " زنجیره تغذیه از آبزیان تا انسان" در تاریخ 16 خرداد سال 1402 از ساعت 8 الی 12 در محل سالن شهید چمران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید.
این نشست با مشارکت دانشجویان مقطع دکترای رشته های شیلاتی و کمک برخی از اساتید دانشگاه برگزار گردید. شرکت گوشت¬پرور صفاهان با برند محصولات بوفالو و تولیدکننده سوسیس و کالباس به عنوان اولین عضو حقوقی کمیته به عنوان اسپانسر این نشست همکاری کردند. از نقاط قوت نشست، بررسی و سخنرانی در زمینه ارتباط تغذیه آبزیان و انسان و زنجیره آن با سخنرانی مشترک اعضای هیات علمی و دانشجویان و حضور دانشجویان، علاقه¬مندان و همکارانی از اداره کل شیلات استان برگزار گردید. در ضمن جهت آشنایی حضار با انجمن های علمی شیلات در کشور و کمیته تازه تاسیس فرآوری و بازاریابی آبزیان توضیحاتی از سوی مجری برگزاری خدمت آنان ارایه شد. سخنرانی های علمی ذیل توسط سخنرانان در این نشست ارایه و جمع بندی گردید. بطوری که برنامه¬ریزی دقیق جهت افزایش سرانه مصرف آبزیان به عنوان غذای سلامتی و توجه به الزامات تولید جهت آبزیان سالم در این نشست تاکید شد.
دکتر افشین عادلی – مجری و دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی- تغذیه آبزیان تا انسان
ذکتر معظمه کردجزی- استیار و مدیر گروه فرآوری محصولات شیلاتی – تنوع غذاهای دریایی برای انسان
دکتر علی حاجی بگلو- استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان – تغذیه و ملاحظات آن در آبزیان
مهندس رضا افشار مقدم – دانشجوی دکترا رشته تکثیر و پرورش آبزیان- خوراکی های فراسودمند در آبزیان
مهندس محمد فرخی- دانشجوی دکترا رشته تغذیه آبزیان – ساخت غذای اکسترود برای آبزیان
مهندس مجید خان زاده -دانشجوی دکترا رشته تغذیه آبزیان- بیماری های تغذیه ای برای آبزیان
مهندس فاطمه عزیزی¬نژاد -دانشجوی دکترا رشته بیوتکنولوژی آبزیان- کاربرد پروبیوتیک¬ها و پری بیوتیک¬ها در آبزیان
مهندس الهه روحانی-دانشجوی دکترا رشته بیوتکنولوژی آبزیان- کاربرد جلبک¬ها در تغذیه آبزیان

1

© تمامی حقوق متعلق به کمیته فرآوری و بازاریابی می باشد

طراحی سایت، رضا روار